bảng tính sao năm 2018 vn.tpbank.savy

(*)Thông tin chi tiết mục đích sử dụng vốn vay được nêu tại trang 3 Hợp đồng tín dụng... Nếu Hợp đồng Bảo hiểm của Bên vay có quy định Bên cho vay là người thụ hưởng ưu tiên hoặc.. khoản ngân hàng của Home Credit tại các kênh thanh.. thực hiện thông qua số tài khoản này vì bất kỳ lý do gì,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày