san lap mat bang binh duong

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp lại Sổ đỏ. Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp lại Sổ đỏ theo Mẫu số 10/ĐK;. + Giấy xác nhận của UBND cấp xã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày