cách kiểm tra tiền điện đã đóng chưa

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 8 trường THCS Phước Mỹ Trung năm học 2013 - 2014 gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận làm trong thời gian 45 phút. Đề.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày