vay ngân hàng vietcombank mua xe

Chuyển đến Bị xã hội đen ép nhận khoản vay nặng lãi xử lý thế nào? - Lãi suất vay do các bên thoả. được vượt quá 1,125%/tháng.. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm. 5. Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày