tai ung dung unikey

Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu về phương thức trả nợ để dự trù khả năng tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày