thủ tục làm lại chứng minh nhân dân ngân hàng ocb hải phòng

Tôi muốn vay mua nhà chung cư thì thời gian vay tối đa và số tiền vay tối đa. tiền vay tối đa này phụ thuộc vào tình hình tài chính và khả năng trả nợ của bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày