làm gì với 10 triệu trong tay - làm gì với 10 triệu trong tay:

Chuyển đến Mẫu giấy biên nhận đặt cọc mua nhà đất -. mẫu giấy biên nhận đặt cọc mua nhà đất. Bên B có nhận của bên A một số tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày