tổng đài hỗ trợ khách hàng tp bank

Chuyển đến Một số ngân hàng đổi tiền Ấn Độ sang Việt Nam uy tín - Ở Việt Nam hiện nay chỉ có một số. về tỷ giá quy đổi sang VND, cách quy đổi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày