tinngan beta

Vay trả góp tại các tổ chức tài chính, quỹ tín dụng khác gì với vay tiền ngân hàng?. đây (Bao gồm sổ đỏ nhà cho thuê, hợp đồng cho thuê, biên nhận thu tiền,…).. Tất nhiên hồ sơ cho vay tiền ở những nơi này vẫn yêu cầu các giấy tờ chứng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày