ngân hàng phuong đông

Hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình thủ tục vay vốn ngân hàng mua nhà 2019. Vay thế chấp: bạn dùng chính căn nhà dự định mua làm tài sản thế. Giấy chứng nhận quyền sở hữu và hồ sơ pháp lý của nhà đất dự định mua.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày