cmnd giả 2 mặt lãi suất ngân hàng vpbank tháng 4/2019

Chương trình vay tiền mặt tín chấp Home Credit phù hợp cho nhiều đối. nhân viên văn phòng có 8% và nhiều đối tượng khác cũng được ngân hàng hỗ trợ vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày