vay vpbank lần 2

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Phần 2 I Tập 1 - Phim Trung Quốc Thuyết Minh Keyowrd : cokiemkydam , cổ kiếm kỳ đàm, co kiem ky.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày