trả góp điện thoại ở viettel

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách mua bảo hiểm y tế 2019 để được. và người được Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng được mua BHYT tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày