vay sửa nhà techcombank

Để được nguồn tiền đầu tư thì, người mua nhà hay hộ kinh doanh cần chứng minh được tài chính năng lực với ngân hàng và khoản vay trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày