khuyến mãi nạp thẻ viettel tháng 10/2019

The amazing world of Gumball (Vietsub)||SS05 - The Best. by Sir Wright. 11:09. Thế Giới Kỳ Diệu Của Gumball Vietsub Tập 1 - Bắt đầu lại. by No No. 11:33.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày