62 pham ngoc thach q3

Hóa đơn thông thường trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?. Hóa đơn GTGT mẫu 01/GTGT: Khấu trừ thuế chỉ thực hiện đối với cơ sở.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày