số tổng đài lg

[Fancam] Ngay Moi Vay Goi - 365Daband Lottee Bien Hoa - Duration: 3:49. Phúc Đức Nguyễn 1,012 views.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày