chopard tracuu viettel

Kiếm tiền mọi lúc. Bạn thường online hằng ngày vào các mạng xã hội như Facebook, Instagram,... Bạn muốn kiếm thêm thu nhập vào cáo giờ rảnh rỗi lang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày