bo dong soon

Bước 1: nhấp vào biểu tượng chọn Dấu trang; Bước 2: Nhấp chọn Trình quản lý dấu trang; Bước 3: Nhấp vào từng thư mục dấu trang, kéo thả các dấu trang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày