hỗ trợ vay vốn nợ xấu

Xe cần cẩu, máy xúc ô tô xúc đất crane truck excavator ☀ Kids Family. Máy xúc, Tháp cẩu, Xe ben , Thành phố xe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày