nhà mặt tiền xanh lá

TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ (Phone Collector). Địa điểm làm. Giải thích đầy đủ cho khách hàng những vấn đề liên quan đến số tiền trễ hạn. Báo cáo định kỳ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày