nên vay tiền ở ngân hàng nào

Dịch Vụ Làm CMND – Thẻ Căn Cước Nhanh Hà Nội – 0975 940 515. THỦ TỤC LÀM CMND / CHỨNG MINH NHÂN DÂN / THẺ CĂN CƯỚC.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày