mẫu hợp đồng bán hàng trả góp

Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước. Hủy bỏ Mã Ngân hàng của Ngân hàng Credit Lyonnais – 603 tại điểm đ khoản 3 Điều 5.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày