cách tính lãi suất của ngân hàng

Trả trước, Trả sau. Hướng dẫn tìm kiếm sim. • Sử dụng dấu x đại diện cho một số. Mua sim số. Đổi sim 4G miễn phí. Hỗ trợ khách hàng. Câu hỏi thường gặp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày