thủ tục vay ngân hàng ocb độ tuổi vay ngân hàng

... sản phẩm vay tín chấp FE Credit, Home Credit, Prudential Finance và HD Saison.. hồ sơ (cả 2 đều là bản photo nhưng cần mang bản gốc để đối chứng) và chứng minh thu nhập (giấy xác nhận lương, bảng sao kê tài khoản ngân hàng,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày