bài tập lý thuyết xác suất thống kê chương 2

Hội cần vay tiền Hà Nội là nơi kết nối giữa người cho vay và người đi vay tại khu vực Hà Nội. Nghiêm cấm mọi.... Chỉ Cần hộ khẩu vs chứng minh thư gốc

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày