hướng dẫn kiểm tra thông tin sim mobifone voa vnexpress

A. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.. Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng... Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày