tin tức có nghĩa là gì

Trước khi trả lời được câu hỏi: Vay 100 triệu lãi suất bao nhiêu Agribank? Để được xét duyệt vay bạn cần phải đáp ứng được một số điều kiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày