dia 7 bai 48

Xem 162 Tuyển dụng, tìm việc làm Nhận May Gia Công tại Quận 8, Hồ Chí Minh. 162 việc–Trang 1 của 8. [HCM] Nhân Viên Bán Hàng (Thiết Lập Cuộc Hẹn).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày