tổng đài mạng mobi số mấy

1. Điện trở của dây dẫn [01:32] 2. Định luật Ôm [04:25] 3. Vận dụng [06:14] Cảm ơn các em đã xem Video Bài 2: Điện trở của dây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày