trò chơi chạy

Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cấp cho chủ thẻ tín dụng. cấp một hạn mức tín dụng trong tài khoản thẻ, họ có thể thanh toán. hình thức này (có thể lên đến 70 - 90% giá trị); Hạn mức còn lại của.. Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày