vay tiền sổ đỏ lãi suất thấp

Cho thuê mặt bằng tại Đà Nẵng. Cho thuê mặt bằng kinh doanh đường Loseby, Sơn Trà diện tích 125m2 kinh doanh ăn uống (Hôm qua).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày