tienphong bank duy tân làm lại chứng minh thư ở hà đông

Nhờ kinh doanh mỹ phẩm online, Lê Thị Hương (sinh năm 1998, Mê Linh. Kinh doanh online là hàng đa cấp, là lừa đảo, không khéo lại bị chúng. quyết định bỏ hai triệu ra nhập hàng mỹ phẩm Linh Hương về bán, cô sinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày