tp.fecredit.com.việt nam mọi lúc mọi nơi trong tiếng anh là gì

Nói nôm na hoa mỹ là nhân viên ngân hàng hay chuyên viên tín dụng. Nó chẳng khác gì một nghề sale như bao nghề sale khác. Khốc liệt, đầy cạm bẫy và rủi ro.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày