đăng ký gọi và nhắn tin mobifone

KN Channel có đồ chơi trẻ em búp bê Barbie nàng tiên cá và bóc trứng Kinder Surprise egg bất ngờ. ☆Hãy đăng ký.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày