http://vayvon.org viettel com vn dang ky thong tin

Những sản phẩm vay vốn mua bất động sản từ ngân hàng ngày càng nhận được. Nhiều người phải tích lũy cả đời hoặc vay tiền từ nhiều người với không ít khó. Trong khi giá đất tăng phi mã mỗi ngày, mua đất chậm ngày nào, khách. Khách hàng chỉ nên dành tối đa 40 thu nhập cho việc trả nợ ngân hàng mỗi tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày