cho vay nong tai da nang

Đối với các khoản tiền vay ngắn hạn, trả trong tháng thì lãi suất tính theo tháng được áp dụng,. Vay trung hạn: Thời cho vay tối đa là từ 1 – 5 năm... Ví dụ, khách hàng vay trả góp mua xe máy có giá 30 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày