đăng ký mạng viettel 1 tháng

Theo đó, chủ thẻ có thể chủ động đăng ký vay nhanh hoặc ứng tiền ngay. số điện thoại di động hoặc mã QR cá nhân; chủ động quản lý thẻ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày