vay tiền bằng cmt và shk photo

Nếu được, thì anh có thể để lại thông tin số điện thoại bên em hỗ trợ đặt giữ hàng.. @Trần Phương: e muốn xin địa chỉ TGDD nào có bán Casio để e ra cửa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày