tat ca da bi bao vay - tat ca da bi bao vay:

Thành Tâm hướng Phật 1,881,088 views · 1:17:32 · Niệm Phật Chùa Vạn Đức . 1/9 đến ngày 7/9/2016 /Nam Mô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày