mã số bưu điện daklak

Về thủ tục rút hồ sơ gốc chuyển vùng xe, thủ tục này cũng đơn giản các bạn có thể. Chủ xe tự khai Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 02. nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính; trường hợp nhiều xe chung một.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày