vay tien - vay tien:

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, tại điều 6, khoản 1 quy định điều kiện tính vào. từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có. Theo quy định trên, hóa đơn từ 20 tr trở lên, không kể là hóa đơn GTGT hay.. Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn - 25/06/2016.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày