tính lãi suất vay ngân hàng như thế nào

... Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) - đây là hoạt động nhằm thực hiện. đó xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực tài chính của chi nhánh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày