hoat hinh nhat huu hoa thuong tap 1 tra cứu giao dịch tài sản đảm bảo

Từ tháng 3/2019, khách hàng của công ty tài chính Home Credit có thể trả. Đặc biệt, ví điện tử AirPay thanh toán mọi lúc, mọi nơi với đa dạng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày