tien cong nhan

16/09/2019 15:47. Nhiều NLĐ ân hận sau khi trót nhận BHXH một lầnTương lai mờ mịt. Sẽ thay đổi điều kiện hưởng BHXH một lần. Ông Lê Đình Quảng-.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày