tin tức 24 giờ trong ngày hôm nay đăng ký gọi 1 số miễn phí viettel

Vậy tôi có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần cho 3 tháng.. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội và thất nghiệp đến tháng trước là được 9 năm.. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo.. Đang điều trị mà BHYT hết hạn vẫn được thanh toán cho đến khi ra viện · Trợ cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày