xem tiền điện

Dưới đây là bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của 12 con giáp trong. Việc cúng sao giải hạn có thể làm bằng lễ vật dâng sao cúng khấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày