vay tiền online chỉ cần chứng minh thư

K+1 online nhanh nhất, kênh K+1 trực tiếp không lag. Xem K+1 online miễn phí K+1 Tiếng Việt online không giật!

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày