muon chuyen doi muc dich su dung dat

Vậy trường hợp bạn mình nếu không trả nợ được cho công ty tài chính PPF thì có bị. Sau này rất khó để tiếp tục vay ở ngân hàng và tổ chức tín dụng đc nữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày