vay cai nut truoc sim trả góp là gì

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nhân viên Marketing Chi nhánh: SL: 02 Mô tả công việc: – Lập và tổ chức triển khai kế hoạch marketing tại siêu thị do mình phụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày